معرفی مانیل پایتخت کشور فیلیپین

  • 2017-11-28 14:30:40

مانیل پایتخت کشور فیلیپین است که جمعیتی در حدود 10/000/000 نفر دارد و از این نظر یکی از متراکم ترین شهرهای جهان می باشد .

این شهر یکی از ارزان ترین شهرهای دنیاست و انواع گروه های قومی و نژادی از جمله : چینی ،مالایی ، اسپنیایایی ، ژاپنی ، کره ای و آمریکایی در این شهر زندگی می کنند و این تنوع را به طرز آشکاری می توان در فرهنگ ، مذهب ، مد و آشپزی مشاهده کرد .

از جمله مقاصد تاریخی - توریستی شهر مانیل ، اینتراموروس  میباشد این منطقه  یکی از قدیمی ترین مناطق شهر مانیل است که دور تا دور ان توسط دیواری محصور شده و زمانی همه مانیل را در بر میگیرد و همچنین مجموعه ای از بناهای تاریخی به جا مانده از دوره تحت تسلط اسپانیا میباشد .