با بهترین شهرهای کانادا آشنا شوید

  • 2017-12-28 10:35:55

بر اساس نظرسنجی های مردمی و گردشگرانی که به کانادا سفر می کنند، شهر ونکوور به عنوان خوب ترین  شهر کانادا انتخاب شده است، اما "کبک سیتی"  مرکز ایالت کبک، در بین شهرهای اصلی و مهم  کانادا، عنوان بهترین شهر برای زندگی به خود اختصاص داده است.

 

 

 


بر اساس مطالعات جدید کانادا که در مونترآل صورت گرفت، کبک سیتی را به دلیل هزینه های زندگی، فرهنگ، خرید و ارتباط مردم با یکدیگر نسبت به دیگر شهرهای کانادا در رتبه بالاتری قرار دارد. بطوری که 70 درصد شهروندان کبک سیتی، هزینه ها و مخارج زندگی در این شهر را خوب و مابقی، عالی توصیف کرده اند. همچنین شهر مونترآل ، از این جهت در رتبه دوم قرار گرفته بطوریکه 16درصد از شهروندان آن هزینه زندگی در این شهر را عالی و 65 درصد خوب می دانند. همچنین شهرهای مونترآل و کبک سیتی از نظر فعالیت های فرهنگی و عمومی و همچنین ارتباط مردم با یکدیگر، با 95درصد، اولین رتبه را دارا می باشند. همچنین با توجه به اینکه تمامی مردم کبک سیتی، این شهر را بهترین مکان برای پرورش کودکان خود می دانند و بالاترین جایگاه را در بین هفت شهر اصلی کانادا بخود اختصاص داده، نکته جالب اینکه، شهر مونترآل، از این نظر در رتبه آخر جدول قرار گرفته است.

با توجه به تحقیات به عمل آمده از سوی موسسه  Postmedia News حدود یک چهارم مردم کانادا، شهر ونکوور را با توجه به اینکه از لحاظ هزینه های زندگی در رتبه  آخر قرار دارد به عنوان " قشنگ ترین شهر کانادا " انتخاب کرده اند. موسسه Postmedia News ، در مورد شهر ونکوور به اتفاقی بسیار جالب اشاره می کند و آن تعداد کم خانواده های سطح متوسط در این شهر است. بعد از ونکوور، شهرهای تورنتو، ادمونتون و کلگری ، به لحاظ هزینه های زندگی، در بدترین وضعیت هستند.

اهالی کلگری به لحاظ یافتن شغل، بیشترین رضایت را از شهر خود داشته اند و بعد از آن شهر کبک سیتی، در جایگاه دوم قرار گرفته است. 
از نظر تفریحات و سرگرمی شهرهای کبک سیتی، ونکوور، اتاوا و مونترال، به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.