خانواده ای شاد در سنگاپور

  • 2017-12-02 11:51:17
جغرافیای طبیعی کشور سنگاپور   سنگاپور کشوری در جنوب شرق آسیا ،با مساحت  5/647 کیلومتر مربع  میباشد که بین اقیانوس هند و آرام و در تنگه  مالاکا قرار دارد  و عنوان کوچکترین کشور مستقل آسیا را به خود اختصاص داده است کشور سنگاپور از یک جزیره اصلی و 60 جزیره کوچک تشکیل شده است.  سنگاپور در بخش شمالی خود به تنگه جوهور در مالزی ، در بخش جنوبی به جزیره باتام در اندونزی ، در قسمت شرق به آب های خلیج سیام و از مغرب به تنگه ی مالاکا میرسد ، همچنین این کشور  توسط تنگه مالاکا  از مالزی و تنگه سنگاپور و ماین  از اندونزی جدا شده است . ارتباط سنگاپور و مالزی از طریق یک راه زمینی که طولی برابر با  1056 متر دارد ، امکان پذیر است . بزرگترین جزایر سنگاپور شامل : پائولو تک اونگ با4/24 کیلومتر مربع،  پاولو اویین با 2/10 کیلومتر مربع و سن توسا با 5/3 کیلومتر مربع می باشد . از 5/647 کیلومتر مربع مساحت کل سنگاپور   6/321 کیلومترمربع آن را مناطق مسکونی و 8/10 کیلومترمربع را مناطق کشاورزی و 6/28 کیلومترمربع را جنگل...
بیشتر...