شرایط لازم جهت اخذ ویزای جمهوری چک :

 

اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده).

 اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).

 فتوكپی از صفحه مشخصات گذرنامه و ویزاهای 3 سال گذشته از جمله ویزاهای شنگن،

 تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل).

 دو قطعه عكس 3/5 ×5/4 رنگی،  زمینه سفید و كاملاً  از رو به رو بدون عینك و جدید .

 تر جمه انگلیسی شناسنامه از تمام  صفحات.

 ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به كار،  روزنامه رسمی (آگهی تاسیس و تغیرات و كارت بازرگانی)  

پروانه كسب،  پروانه وكالت ، پروانه مطب و كارت نظام پزشكی مسافر.

در گواهی اشتغال به كار باید نام و سمت مسافر ، تاریخ تولد ، شماره گذرنامه  میزان درآمد و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ

تور  ذكر شده باشد. (همراه با مهر و امضاء توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سر برگ شركت)

كسانی كه فقط گواهی شغلی ( بخش خصوصی) ارائه می دهند لیست 6 ماهه گذشته بیمه اجتماعی با مهر و امضاء الزامی است.

برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به كار همسر الزامی است.

برای افراد محصل، ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به تحصیل و برای اساتید حكم كارگزینی و اشتغال بكار الزامی است

برای افراد بازنشسته، ترجمه انگلیسی حكم بازنشستگی و  كارت بازنشستگی و  آخرین فیش حقوقی الزامی است

تمكن و پرینت  انگلیسی حساب جاری بانكی 3 ماه گذشته  با مهر و امضاء  (توسط بانك).

سپرده های  بانكی  (حداقل موجودی حساب جاری  یا سپرده برای هر نفر مبلغ 400/000/000 ریال باشد.ترجمه انگلیسی سند مالكیت به نام مسافر (تمام صفحات).

 ترجمه انگلیسی رضایت نامه محضری پدر و مادر جهت سفر فرزندان زیر 18 سال  با یكی از والدین.

 با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیزدرخواست نماید

ارائه ضمانت بازگشت الزامی است